Разбирането на Исляма и мюсюлманите

Какво е Ислям?

Кои са мюсюлманите?

В какво вярват мюсюлманите?

Как някой може да стане Мюсюлманин?

Какво означава ‘Ислям’?

Защо често Ислямът изглежда странен?

Имат ли различен произход Ислямът и Християнството?

Какво е Кааба?

Кой е Мохамед?

Как Мохамед е станал пророк и пратеник на Бог?

Как се отрази на света разпространението на Исляма?

Какво представлява Корана?

За какво се отнася Корана?

Има ли някакви други свещени източници?

Кои са ‘Петте Стълба’ на Исляма?

Толерира ли Ислямът другите религии?

Какво мислят Мюсюлманите за Исус?

Защо семейството е толкова важно за Мюсюлманите?

Какво е положението на Мюсюлманските жени?

Може ли Мюсюлманинът да има повече от една жена?

Ислямският брак като Християнскя брак ли е?

Как Мюсюлманите се отнасят с възрастните?

Как Мюсюлманите виждат смърта?

Какво казва Ислямът за войната?

Нещо повече за храната?

Как Ислямът гарантира човешките права?

Ислямът в Съединените Щати

Мюсюлманският Свят


Какво е Ислям?

Ислямът не е нова религия, но една и съща истина, която Бог разкрива чрез всичките му пророци на всеки народ. За една пета от населението на света, Ислямът е едновременно религия и начин на живот. Мюсюлманите следват религия на мир, милост и прошка, и по-голямата част нямат нищо общо с изключително тежките събития, които се свързват с тяхната вяра.


Кои са мюсюлманите?

Мюсюлмани се молят в Ерусалим
извън Купола на скалата.
Мароканец в молитва.

Един милиард души от широка гама от раси, националности и култури по целия свят – от Филипините до Нигерия – са обединени от общата им ислямската вяра. Около 18% живеят в арабския свят; най-голямата мюсюлманска общност в света е в Индонезия; значителни части от Азия и голяма част от Африка са мюсюлмани, а значителни малцинства могат да бъдат намерени в бившия Съветски съюз, Китай, Северна и Южна Америка, и Европа. Ислямът е втората най-разпространена религия в Русия, и официална религия на няколко бивши съветски републики.


В какво вярват мюсюлманите?

Мюсюлманите вярват в Единствения, Неповторим, Несравним Бог; в ангелите, създадени от Него; в пророците, чрез които Неговите откровения са били доведени до човечеството; в Деня на Страшния Съд и индивидуалната отговорност за действията ни; в Божията пълна власт над човешката съдба и в живота след смъртта. Мюсюлманите вярват в редица пророци започвайки с Адам и включително Ной, Авраам, Исмаил, Исак, Яков, Йосиф, Йоб, Мойсей, Аарон Дейвид, Соломон, Елиас, Йона, Йоан Кръстител, и Исус, мир на праха им. Но последното Божие послание към човека, на препотвърждаване на вечното послание и равносметка на всичко, което е било преди беше разкрито на пророка Мохамед през Гавриил.


Как някой може да стане Мюсюлманин?

Просто като изрече думите “Няма друг бог освен Аллах и Мохамед е пратеник на Аллах.”


Какво означава ‘Ислям’?

Арабската дума “Ислям” означава просто “представяне” и произлиза от дума, означаваща “мир”. В религиозен контекст това означава пълно подчинение на волята на Бог. По този начин “мохамеданството” е погрешно название, тъй като то предполага, че мюсюлманите се покланят на Мохамед, а не на Бог. “Аллах” е арабското име на Бог, което се използва както от арабски мюсюлмани, така и от християни.


Защо често Ислямът изглежда странен?

Ислямът може да изглежда екзотично или дори екстремно в съвременния свят. Може би това е така, защото религията не доминира ежедневието на Запада днес, докато мюсюлманите имат религията винаги в съзнанието си и не правят разделение между светското и свещеното. Те вярват, че Божествения закон, Шериата, трябва да се взема много на сериозно, което е и причината въпроси, свързани с религията все още да са толкова важни.


Имат ли различен произход Ислямът и Християнството?

Не. Заедно с юдаизма, те се връщат обратно към пророка и патриарха Авраам, и трите пророци са произлезли директно от синовете му -Мохамед от най- възрастния Исмаил, а Мойсей и Исус от Исак. Авраам създава населеното място, където днес се намира град Мека, и е построен Кааба, към които всички мюсюлмани се обръщат, когато те се молят.


Какво е Кааба?

Мека, Саудитска Арабия

Кааба е мястото за поклонение, което Бог заповядва на Авраам и Исмаил, да се изгради преди повече от четири хиляди години. Сградата е построена от камък върху това, което мнозина смятат, че е оригиналното светилище, създадено от Адам. Бог заповядва на Авраам да призове цялото човечество да посети това място, и когато поклонниците отиват там днес те казват “В услуга ти, Господи”, в отговор на призива на Авраам.


Кой е Мохамед?

Мохамед е роден в Мека през 570 година, по време, когато християнството все още не е напълно установено в Европа. Тъй като баща му умира преди раждането му, и майка му малко по-късно, той е отгледан от чичо си от уважаваното племе Курайш. Когато е израснал, той става известен с неговата истинност, щедрост и искреност, така че той е бил търсен заради способността му да бъде арбитър в спорове. Историците го описват като спокоен и съзерцателен..

Мохамед е с дълбоко религиозен характер и отдавна мрази упадъка на обществото. Става му навик да медитира от време на време в пещерата Хира, близо до върха Джабал ал-Нур, “Планината на Светлината” близо до Мека.


Как Мохамед е станал пророк и пратеник на Бог?

Джамията на Пророка, Медина, куполът посочва мястото, където е била къщата и където е погребан.

На 40-годишна възраст, докато медитирал, Мохамед получил първото си откровение от Бога чрез ангел Гавриил. Това откровение, което продължава в продължение на двадесет и три години, е известно като Коран.

Веднага след като започнал да рецитира думите, които чул от Гавриил и да проповядва истината, която Бог е разкрил пред него, той и неговата малка група от последователи били подложени на горчиво преследване, което станало толкова ожесточено, че в годината 622 Бог им заповядал да емигрират. Това събитие, Хиджра, “преселение”, когато те са напуснали Мека за град Медина на около 260 мили на север, поставя началото на мюсюлманския календар.

Планината на Светлината, където Гавриил дойде при пророка Мохамед.

След няколко години, Пророкът и неговите последователи са били в състояние да се върнат в Мека, където те простили на враговете си и установили Исляма окончателно. Преди Пророка да почине на 63-годишна възраст, по-голямата част на Арабия вече е мюсюлманска, и в рамките на един век от смъртта му Ислямът се е разпространил в Испания на Запад и на изток до Китай.


Как се отрази на света разпространението на Исляма?

Тадж Махал, Индия.

Сред причините за бързото и мирно разпространение на Исляма е простотата на неговата доктрина – Ислямът призовава за вяра само в един Бог, достоен за поклонение. Той също така многократно учи човек да използва интелигентността и наблюдателността си.

Джамията Хуй Шен, Китай
Построена през 7-ми век.

В рамките на няколко години велики цивилизации и университети са процъфтявали в съответствие с думите на Пророка, “търсенето на знание е задължение на всеки мюсюлманин мъж и жена”. Синтезът на източни и западни идеи и на нова мисъл със стара предизвиква голям напредък в областта на медицината, математиката, физиката, астрономия, география, архитектура, изкуство, литература и история. Системи от решаващо значение като алгебра, арабски цифри, а също така понятието нула (от жизненоважно значение за развитието на математиката), бяха предадени на средновековна Европа от Исляма. Сложните инструменти, които са направили възможни Европейските откривателски пътешествия са разработени от мюсюлмани, включително астролаба, квадранта и добри навигационни карти.


Какво представлява Корана?

Коранът е запис на точните думи, разкрити от Бог чрез ангел Гавриил на пророка Мохамед. Той е запомнен от Мохамед и след това диктуван на неговите другари, и записан от книжниците, които му правят кръстосана проверка през целия си живот. Нито дума от неговите 114 глави, сури, е променяна през вековете, така че Коранът е във всеки детайл уникален и чудотворен текст, който се открива на Мохамед преди четиринадесет века.

Тази сура от Корана, Фатиха, е централна в Ислямската молитва. Тя съдържа същността на Корана и се чете по време на всяка молитва.


За какво се отнася Корана?

Коранът, последно разкритото Божие Слово, е основният източник на вяра и практика за всеки мюсюлманин. Той се занимава с всички предмети, които ни засягат като човешки същества: мъдрост, учение, богослужение, както и право, но основната му тема е връзката между Бога и Неговите създания. В същото време той осигурява насоки за по-справедливо общество, правилното човешко поведение и справедлива икономическа система.


Има ли някакви други свещени източници?

Да, Суна, практиката и примера на Пророка, е вторият авторитет за мюсюлманите. Хадис е надеждно предаден доклад на казаното, направеното или одобреното от Пророка Мохамед. Вярата в Суна и е част от Ислямската вяра.

Примери за думи, казани от Пророка

Пророкът каза:

‘Бог няма милост към този, който няма милост към другите.’

‘Никой от вас не вярва истински ако не желае за брат си това, което желае за себе си.’

‘Този, който яде до насита, докато съседът му няма храна , не е истински вярващ.’

‘Честният и надежден бизнесмен се свързва с пророците на светиите и мъчениците.’

‘Могъщ е не онзи, който поваля другия долу, истински могъщ е този, който се контролира в пристъп на гняв.’

‘Бог не съди според вашите тела и външност, Той вниква във вашите сърца и гледа делата ви.’

‘Много жаден мъж върви по пътя. Достига до дълбок извор, слиза до него, утолява жаждата си и се изкачва отново.После вижда куче с изплезен език, което лиже калта за да утоли жаждата си. Мъжът вижда, че кучето изпитва същата жажда като него затова слиза отново до извора, напълва обувката си с вода и я дава на кучето да пие. За това му действие Господ прощава греховете му.’ Пророкът бе попитан: ‘Вестителю на Бога, възнаградени ли сме заради добрината си към животните?’ Той каза, ‘Има награда за добрината към всяко живо същество.’

От Хадиси на Бухари, Мюсюлманин, Тирмизи и Байхаки.

Кои са ‘Петте Стълба’ на Исляма?

Те са рамката на Мюсюлманския живот: вяра, молитва, грижа за нуждаещите се, самопречистване и поклонение в Мека за тези, които могат.

1. ВЯРА

Шахада изписана над входа на Султанския дворец Топкапъ
(музея съдържа мантия, носена от Пророка, наред с други съкровища), Истанбул.

” Няма друг бог, достоен за поклонение, освен Аллах и Мохамед е неговият пратеник.”

Това свидетелство за вярата се нарича Шахада и е проста словесна формула, която всеки вярващ трябва да произнесе. На арабски първата част е : алля иляха илляЛлах – няма друг бог освен Аллах’; иляха (бог) се подразбира всичко, с което бихме искали да заменим Бог – богатство, власт, и т.н.Следва илляЛлах: освен Аллах’, источника на всичко.

Втората част на Шахада е Мухаммадан Расулюл-лах: ‘Mохамед е пратеник на Аллах.’
Словото на Бога е предадено чрез човек, подобен на нас.

2. МОЛИТВА

Салат е името на задължителните молитви, които се изпълняват пет пъти на ден, и са пряка връзка между вярващия и Бог. Не съществува йерархична власт в исляма, и няма свещеници, така че молитвите са водени от един учен човек, който знае Корана, избран от събранието. Тези пет молитви съдържат стихове от Корана, и се казват на арабски, на езика на Откровението, но личната молитва може да бъде произнесена на собствения език.

Молитви, определящи ритъма на живот се произнасят по изгрев, пладне, след обед, по залез и с настъпването на нощта. Макар, че за предпочитане е да се отправя молитва в джамията, Мюсюлманинът може да се моли навсякъде-на полето, в офиса, в завода или университета. Хората непознаващи света на Исляма са поразени от централното място, което заема молитвата в ежедневието на мюсюлманите.

Ню Мексико, САЩ
Призив за молитва от джамията Ебикю.

Превод на призива към молитва:

Аллах е велик. Аллах е велик.
Аллах е велик. Аллах е велик.
Свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах.
Свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах.
Свидетелствам, че Мохамед е пратеник на Аллах.
Свидетелствам, че Мохамед е пратеник на Аллах.
Елате за молитва! Елате за молитва!
Търсете спасение (в живота и след смъртта)!
Търсете спасение!
Аллах е велик. Аллах е велик.
Няма друг бог освен Аллах.

3. ‘ЗАКАТ’

Закат поддържа движението на парите в цялото общество, Кайро.

Един от най-важните принципи на Исляма е идеята, че всичко принадлежи на Бог, следователно богатството е дадено на хората само за управление. Думата закат означава ‘пречистване’ и ‘нарастване’. Нашето имущество се пречиства ако даваме част от него на нуждаещите се и подобно на подрязването на клоните на дървото, това подрязване балансира доходите и стимулира техния ръст.

Всеки Мюсюлманин определя индивидуално своя закат. В повечето случаи се свежда до 2,5% от годишните доходи.

Благочестивия човек може да дари сума като садага, като това се извършва анонимно. Тази дума се превежда като ‘доброволно дарение’, макар че има по- широк смисъл. Пророкът е казал ‘дори посрещайки своя брат с усмивка, ти извършваш дарение.’

Пророкът е казал:

‘Благотворителността е потребност за всеки Мюсюлманин.’ Попитали го веднъж: ‘А ако човек няма нищо?’ Пророкът отговорил: ‘Той ще трябва да работи с ръцете си и след това да даде част от заработеното за благотворителност.’ Сподвижниците му попитали: ‘А ако той не е в състояние да работи?’ Пророкът казал: ‘Той е длъжен да помага на бедните и нуждаещите се.’ Сподвижниците пак попитали ‘А ако той не може да направи дори това?’ Пророкът казал ‘Той трябва да подбуди другите да правят добро.’ Сподвижниците попитали отново ‘Ако и това не може?’ Пророкът отговорил ‘Той ще трябва да се предпазва от извършването на лоши дела. Tова също е благотворителност.’

4. ПОСТ

Всяка година през месеца Рамадан всички мюсюлмани постят от изгрев до залез като се въздържат от хранене, пиене и сексуални контакти. Болните, възрастните, пътуващите, бременните и кърмачките могат да прекъснат поста, но те трябва през годината да постят същото количество дни. Ако физически са неспособни на това, те трябва да хранят нуждаещи се хора за същия период от време, което са пропуснали. Децата започват да постят (и да се молят) от пубертета,макар че някои започват преди това.

Въпреки, че постът влияе благотворно на здравето, неговото най- важно значение е самопречистването. Чрез ограничаване от светските удоволствия, дори и за кратко време, вярващите започват да проявяват съчувствие към нуждаещите се и израстват духовно.

5. ПОКЛОНЕНИЕ (Хадж)

Поклонници се молят в джамията в Мека.

Ежегодното поклонничество в Мека – Хадж – се явява задължение само в случай на физически и финансови възможности у човек. Въпреки това, повече от 2 милиона поклонника от всички крайща на света посещават Мека ежегодно, което прави поклоничеството уникална възможност за различните нации да се опознаят. Макар че Мека винаги е пълна с посетители, ежегодният Хадж започва в 12-тия месец на ислямския календар(който е лунарен, не слънчев, така че Хадж и Рамадан могат да бъдат както през лятото така и през зимата. Поклониците носят специални дрехи: прости дрехи, които премахват границата между бедни и богати, между различните култури, представяйки всички равни пред Бога.

Палатки на поклоници по време на Хадж.

Ритуалите на Хадж, водещи началото си от Авраам, включват седемкратна обиколка около Кааба и седемкратно преминаване между хълмовете Сафа и Марва, подобно на това, което направила Хаджар до като търсела вода. След това поклонниците стоят заедно на широката равнина на Арафат и се присъединяват в молитва за прошка от Бога, в това, което често се мисли като визуализация на Страшния съд.

В предишните векове Хадж е било нелеко изпитание.Днес Саудиткса Арабия снабдява милионите хора с вода, модерен транспорт и добри медицински услуги.

В края на Хадж се празнува Курбан Байрам, който се чества с молитви и подаръци в мюсюлманските общности по целия свят. Курбан Байрам и Рамазан Байрам, празника по случай края на Рамазана, са основните празници на Ислямския календар.


Толерира ли Ислямът другите религии?

В Корана се казва:

Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите.

(Коран 60:8)

Една от функциите на ислямския закон е да се защити привилегирования статут на малцинствата, така че в ислямския свят са процъфтяващи немюсюлмански места за поклонение. Историята има много примери за толерантност на мюсюлманите срещу други религии: когато халифа Омар в Ерусалим в 634 година предоставя свобода на поклонение на всички религиозни общности в града.

В допълнение, ислямския закон позволява на не-мюсюлманските общности да провеждат собствени съдебни проучвания, където се прилага семейното право на самите общности.


Какво мислят Мюсюлманите за Исус?

Мюсюлманите уважават и почитат Исус, в очакване на Второто му пришествие. Те го мислят за един от най-великите пратеници на Бог на земята. Вярващите никога не казват просто “Исус”, те не забравят да добавят “мир на праха му.” Коранът потвърждава непорочността на зачеването (в глава “Мария”), и Дева Мария е почитана като най-чистата от жените. Ето как в Корана се описва Благовещение:

И когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра над жените от народите! О, Мариам, смири се пред своя Господ и сведи чело до земята в суджуд, и се кланяй с покланящите се!”

Това е от вестите на неведомото, Ние ти го разкриваме. Не бе ти при тях, когато хвърляха калемите си кой от тях да се грижи за Мариам. Не бе там и когато се караха.

Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, и ще бъде от праведниците.”, рече тя: “Господи мой, как ще имам син, щом мъж не ме е докосвал?” Рече: “Така! Аллах сътворява каквото пожелае.Щом реши нещо, казва му само:“Бъди!”И то става.

(Коран 3:42-47)

Подобно появата на Адам, който е роден без баща, раждането на Исус е чудо:

.Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам. Сътвори го Той от пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.

(Коран 3:59)

По време на своята пророческа мисия Исус извършва много чудеса. Коранът предава думите му:

И ще го стори пратеник при синовете на Исраил: “Донесох ви знамение от вашия Господ. Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам какво ядете и с какво се запасявате по домовете си. Наистина в това има знамение за вас, ако сте вярващи.

(Коран 3:49)

И Мохамед и Исус дойдоха на света не да променят формулираната от по- ранните пророци основна доктрина на вярата в един Бог, но за да я потвърдят и да я подновят. Коранът предава думите на Исус за целта на неговото идване:

[И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено… И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!

(Коран 3:5O)

Пророкът Мохамед казва:

Всеки, който вярва в това, че няма друг бог освен Аллах, единен и без партньори, че Мохамед е негов пратеник, че Исус е слуга и пратеник на Бога, словото, което той вдъхна в Мария и духът, излъчван от Него, и в съществуването на Рай и Ад, ще бъде приет от Бог на небето.

(Хадисите Бухари)

Защо семейството е толкова важно за Мюсюлманите?

Семейството е в основата на ислямското общество. Мирът и стабилността на семейната единица се зачитат в Исляма и разглеждат като предпоставка за духовното израстване на нейните членове. Хармоничният социален ред се поддържа от разширени семейства, приоритетът на които са децата, рядко напускащи дома на родителите си преди сватбата.


Какво е положението на Мюсюлманските жени?

В Исляма, омъжената или неомъжена жена е пълноценен индивид с всички свои права, като например правото да притежава и да се разпорежда със своето собствено имущество и доходи. Младоженецът предава откуп на булката на сватбата, предназначен за нейна собствена употреба, като тя може да да остави моминското си име, а не да вземе името на съпруга си.

И мъжете, жените трябва да се обличат скромно; традиционните рокли на жените в много мюсюлмански страни отразяват местните обичаи.

Пратеникът на Аллах каза:

“Най-добрият пример на вярващия – един добре възпитан човек, показващ милост към жена си.”


Може ли Мюсюлманинът да има повече от една жена?

Тъй като ислямът е отворен за всяко общество и всяка епоха, той отговаря на много различни социални потребности. В зависимост от обстоятелствата, мъжът може да има повече от една жена, но, според Корана, е възможно само при условие, че един мъж е безупречно честен.


Ислямският брак като Християнскя брак ли е?

В Исляма бракът не е “мистерия”, а просто правен договор, в който всяка от страните има право да наложи условия. Брачните традиции на различните страни се различават значително. Разводът е рядко явление, въпреки че това не е забранено в краен случай. В съответствие с ислямския закон, ислямската жена не може да бъде принудена на брак: родителите й само могат да я посъветват за човек, който, според тях, е подходящ за семейство.


Как Мюсюлманите се отнасят с възрастните?

В ислямския свят не съществуват старчески домове. Грижата за родителите в най-трудния период от живота им се счита за чест, благословение и възможност за духовно израстване. Бог иска от нас не само да се молим за родителите, но и да се грижим за тях с безкрайно състрадание, спомняйки си, че когато бяхме деца, те се грижиха повече за нас, отколкото за себе си. Особено почитана е майката, Пророкът ни учи, че “Раят се намира в нозете на майките.” Мюсюлманите се отнасят към своите възрастни родители с милост, доброта и състрадание.

Като част от Исляма, грижата за родителите е задължение, следващо по значение молитвата, и те го очакват от децата си. Презира се израз на раздразнение от факта, че по-възрастните не по своя вина срещат трудности да се справят.

Коранът казва:

‘И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, и към родителите добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова! И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи: “Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!”.

(Коран 17:23-24)

Как Мюсюлманите виждат смърта?

Подобно на евреите и християните, мюсюлманите вярват, че животът на земята е само подготовка за бъдещото съществуване в небесното царството. Основните елементи на вярата включват в Деня на страшния съд, възкресението, рая и ада. След смъртта на един мюсюлманин следва измиване (обикновено от член на семейството), увиване в бяла кърпа, и погребение с една проста молитва, за предпочитане в същия ден. Погребението е смятано за последна проява на внимание по отношение на семейството и възможност за размисъл върху преходността на живота ни на земята. Пророкът учи, че 3 неща могат да помогнат на човек след смъртта: милостиня, която той е дал, знанията, които той е преподавал, и молитвите, прочетени за него от благочестивите негови потомци.


Какво казва Ислямът за войната?

Подобно на християнството, Ислямът позволява война за самозащита, в защита на религията, или от хора, насилствено изгонени от домовете си. Провеждането война се ръководи от строги правила, които забраняват вреда на мирни хора, разрушаването на техните култури, трайни насаждения и добитък. Мюсюлманите вярват, че несправедливостта ще възтържествува триумфално в света, където праведните не са готови да рискуват живота си за една справедлива кауза. Коранът казва:

И се сражавайте по пътя на Аллах с онези, които се сражават с вас, и не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите.

(Коран 2:190)

И ако склонят за мир, склони и ти, и се уповавай на Аллах! Той е Всечуващия, Всезнаещия.

(Коран 8:61)

По този начин, войната – това е крайна мярка, контролирана чрез строгите правила на свещения закон. Терминът “Джихад” буквално означава “борба”, счита се, че има два вида джихад. Вторият джихад – това е вътрешната борба със собствените ни егоистични желания в името на намирането на мир в себе си.


Нещо повече за храната?

Регламентът на храната в исляма е много по-лесен в сравнение с правилата на евреите и ранните християни. Забранява се яденето на свинско и пиенето на упойващи напитки. Пророкът учи, че “тялото ще надделее над вас,” така че яденето на здравословни храни и здравословен начин на живот е религиозно задължение.

Пророкът казва:

Помоли Бог за сигурност [на вярата] и благосъстояние; след сигурността, никой дар не е по-добър отколкото здравето!’


Как Ислямът гарантира човешките права?

Свободата на вероизповеданието е регламентирана в самия Коран: ‘Няма принуда в религията.

(Коран 2:256)

Независимо от религията, човешкия живот и имуществото в ислямското общество са свещени.

Расизмът е чужд за Мюсюлманите. Коранът така говори за равенството между хората:

О, хора! Ние ви сътворихме от един-единствен човек, мъж и жена, и ви превърнахме в народи и племена, така че да може да се знаете един друг. Наистина, най-почитан от вас в Божиите очи е най-големият от вас в благочестие. Аллах е всезнаещ, сведущ.

(Коран 49:13)

Ислямът в Съединените Щати

Джамия в Ню Мексико, САЩ.

Почти е невъзможно да се правят обобщения за американските мюсюлмани: новоповярвали, имигранти, фабрични работници, лекари- всички те имат собствен принос към бъдещето на Америка. Тази общност е обединена от една обща вяра, подкрепена от мрежа от хиляда джамии.

Мюсюлманите бяха сред първите в Северна Америка. Още през 18-ти век на плантациите са работили хиляди роби-мюсюлмани. Ранните селища, откъснати от техните семейства и култура, неизбежно с времето са загубили своята ислямска идентичност. Днес много афроамериканци имат важна роля в ислямската общност.

Ислямски културен център.Вашингтон.

19-ти век бележи началото на масивен наплив на мюсюлмански араби, повечето от които се заселват в големите промишлени центрове, където в подвижни стаи те практикуват религията. В началото на 20 век пристигат няколко стотици хиляди мюсюлмани от Източна Европа: първата албанска джамия е била открита в Мейн през 1915 г., след това започнаха да се появяват от други страни; през 1928 г. полските мюсюлмани отвориха джамия в Бруклин.

Ислямският център в Вашингтон е открит през 1947 г. по времето на президента Труман, няколко други национални организации са основани през 50-те години. В същото време са образувани няколко общности, чийто живот е бил до голяма степен изграден върху основите на исляма. По-късно, много от членовете са станали ортодоксални мюсюлмани. Днес в Америка живеят около пет милиона мюсюлмани.


Мюсюлманският Свят

Дворът на Великата Джамия,
Херат, Афганистан

Мюсюлманското население на света е около един милиард. 30% от мюсюлманите живеят в Индийския субконтинент, 20% в държавите от Субсахарска Африка, 17% в Югоизточна Азия, 18% в арабския свят, 10% в Китай. Турция, Иран и Афганистан представляват 10% от неарабския Близък изток. Въпреки че има мюсюлмански малцинства в почти всяка област, включително Латинска Америка и Австралия, те са най-многобройни в Индия, и Централна Африка. Ислямът е втората най разпространа религия в Русия и официална религия на няколко бивши съветски републики. Има 5 милиона мюсюлмани в Съединените щати.

О, хора! Ние ви сътворихме от един-единствен човек, мъж и жена, и ви превърнахме в народи и племена, така че да може да се знаете един друг. Наистина, най-почитан от вас в Божиите очи е най-големият от вас в благочестие. Аллах е всезнаещ, сведущ.

(Коран 49:13)
Университетска Джамия на Al Azhar – център за обучение от 969
Кайро, Египет
Иран | Мали
Джамията Ал Хулафа Ал Рашидун – Асмара, Еритея.
Шибам, Хадрамут, Йемен
(Страната на Савската царица.)