Previous Page  8 / 8
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 8
Page Background

Page 8

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Amharic

እስላም የዘላለም አምላክ፣ ያለምንም ቤተሰብ፣ ብቸኛ

አምላክ እንደሆነ የሚመሰክር ነው:: እስላም ለነብያት ራዕይ

ይገልጹ ዘንድ የተላኩ መላዕክትን ህልዉና የሚያረጋግጥ

ነው:: ለነብያት መልዕክትን የሚሸከሙ:: ነፋሳትን፣ ተራሮችን፣

ውቅያኖሶችን፣ የሚቆጣጠሩና አምላክ እንዲሞት ያዘዘውን

ነብስ የሚወስዱ ናቸው:: እስላም ሁሉም የዘላለም አምላክ

መልዕክተኞች እና ነብያት ትክክለኛ ሰወች እንደሆኑ የሚያረጋግጥ

ነው:: የተላኩት ሁሉም በዘላለም አምላክ አማካኝነት ለፍጥረታት

ሁሉ የመጨረሻዋን ቀን ለማረጋገጥ የመጡ ናቸው:: እስላም

ክፉንና መልካሙን የሚያረጋግጥ የዘላለም አምላክ እንደሆነ

ያረጋግጣል:: በመጨረሻም፣ እስላም ከሞት በኋላ ትንሳኤ እንዳለ

ያረጋገጠ ነው::

እስላም እንደ ትልቅ ቤት ነው:: እናም ሁሉም ቤት

በመሰረት እና በምሰሶ ተደግፎ መሰራት አለበት:: ምሰሶ እና

መሰረት:: ቤትንም ስትገነቡ በህግ ነው:: ምሰሶዎቹ ህጎች ናቸው!

እና ቤታችሁን ስትገነቡ፣ ህጎችን መከተል አለባችሁ::

የእያንዳንዱ ሙስሊም መሰረታዊ ግዴታወቹም ቀላል

እና በ 5 የሚጠቃለሉ ናቸው፣ እነዚህ አምስት ምሰሶ የሚባሉትም:

እምነት፣ አምልኮ፣ ጾም፣ መዘከር እና ሀጂ ማድረግ ናቸው::

በእስላም ይበልጥ ጠቃሚው ህግ የፈጣሪ አንድ

ብቸኝነትን ማስቀደም ነው:: ይህም ማለት፣ ቤተሰብ የለለው

አምላክ ብቻ:: ከአምላክ ጋር ሌላ ምንም ነገር አለማምለክ::

ምእመናን አምላክን ያለ ምንም የቄስ ወይም የቅዱሳን አማላጅነት

በቀጥታ የሚያመልኩበት:: አምላክን ማለት የሌለባችሁን ነገር

ማለት እንደሌለባችሁ:: “አባት፣ ወንድ ልጅ፣ ሴት ልጅ፣ እናት፣

አጎት፣ አክስት፣ ታማኝ ሰወች አሉት” አለማለታችሁን:: አምላክን

ማለት የለላባችሁን ነገር ማለት እንደሌለባችሁ:: እራሳችሁን

ምስክር ስታደርጉ፣ በራሳችሁ ትፈርዳላችሁ:: የፈለጋችሁትን ፍርድ

ትወስዳላችሁ:: ወይንም ከሰላምና ከገነት ትፈርዳላችሁ ወይም

ራሳችሁን ለግራ መጋባት፣ ለተስፋ መቁረጥ፣ ለገሀነመ እሳት እና ለ

ቅጣት ትፈርዳላችሁ:: በራሳችሁ ትፈርዳላችሁ::

ስለዚህ ራሳችሁን ጠይቁ፣ “አንድ አምላክ ብቻ እንዳለ

ምስክር መሆን አለብኝ?” ይህን ጥያቄ ራሳችሁን ስትጠይቁ፣

መልሳችሁ፣ “አወ፣ ምስክር ነኝ” የሚል ይሆናል:: በመቀጠልም

ይህን ጥያቄ ራሳችሁን ጠይቁ:: መሀመድ የዘላለም አምላክ

መልዕክተኛ እንደሆነ ምስክር መሆን አለብኝ? “አወ፣ ምስክር

እሆናለሁ::” ለዚህ ምስክር ከሆናችሁ ሙስሊም ናችሁ:: እናም

የነበራችሁበትን መለወጥ አይኖርባችሁም:: እንዲሁ ምን

እንደነበራችሁ በአስተሳሰባችሁና በተግባራችሁ መለወጥ

አለባችሁ::

በመጨረሻም፣ ቀጥተኛና ግልጽ ጥያቄ ልጠይቃችሁ::

እየተናገርኩ ያለሁትን ተረድታችሁኛል? በተናገርኩት ነገር

ከተስማማችሁና ወደ እስልምና ለመግባት ከተዘጋጃችሁ፣

ሙስሊም ለመሆን ዝግጁ ናችሁ:: ሙስሊም ለመሆን፣

በመጀመሪያ ሻህዳን “የእምነት ምስክርን” መድገም ይኖርባችኋል፤

እሱም በአምላክ አንድነት ማመን እና መሀመድን የአምላክ

መልዕክተኛ አድርጎ መቀበል ነው::

لا إله إلا الله محمد رسول الله

ላ ኢላህ ኢላ አላህ፣ መሀመድ ረሱሉላህ

ከአምላክ በቀር አምላክ የለም፣ እና መሀመድ የአምላክ

መልዕክተኛ ነው::

አንድ አምላክ ብቻ እንዳለ ምስክር እሆናለሁ::

መሀመድ የአላህ መልዕክተኛ እንደሆነ ምስክር እሆናለሁ::

የሚከተለውን ቪዲዩ ይመልከቱ::

http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_amharic.mp4

አላህ ይባርከን:: አላህ ይምራን:: ሙስሊም ላልሆናችሁ የዚህ

ጽሁፍ አንባቢያን መናገር የምፈልገው - - ለራሳችሁ በጣም

ታማኝ እንድትሆኑ ነው:: ስለአነበባችሁት ነገር አስቡ:: ይህን

መረጃ ውሰዱና በደንብ አብላሉት:: ከሙስሊም ጋር ቁጭ ብላችሁ

የእስልምናን ውበት ይበልጥ እንዲገልጹላችሁ አድርጉ:: ወደ ቀጣዩ

ደረጃም ተሸጋገሩ!

እስልምናን ለመቀበልና ሙስሊም ለመሆን ስትዘጋጁ፣ በይፋ

ሙስሊም ከመሆናችሁ በፊት ታጠቡ:: እስልምናን ተቀበሉ:: ስለ

እስላም እወቁ:: እስልምናን ተግብሩ:: እናም አላህ ካቀረበላችሁ

ሽልማት በደስታ ተቋደሱ፣ ምክንያቱም እምነት እንደውለታ

የምትወስዱት አይደለም:: በተግባር ካላዋላችሁት፣ ጣዕሙን

ታጣላችሁ:: አላህ ይምራን:: አላህ ይርዳን:: እናም በዚህ አጋጣሚ

ይህን ንግግር ላደርግ በመቻሌ ክብር ይሰማኛል::

ُ

ه

ُ

ات

َ

ك

َ

ر

َ

بـ

َ

و

ِ

الله

ُ

ة

َ

م

ْ

ح

َ

ر

َ

و

ْ

م

ُ

ك

ْ

ي

َ

ل

َ

ع

ُ

م

َ

لا

َّ

الس

አሰላሙ አሊኩም ወ ረመቱላሂ ወ በረካቱ

“ሰላም በአንተ ላይ ይሁን እንዲሁም የአላህ ምህረትና ባረኮት”

ሙስሊም ለመሆን ከፈለጋችሁና በእስልምና ላይ ተጨማሪ መረጃ

ከፈለጋችሁ፣

እባካችሁ በ

info@islamicbulletin.org

ላይ ኢሜይል ያድርጉልን

ወይም ይህንን ገጽ ይጎብኙ

www.islamicbulletin.org http://www.islamicbulletin.org/services/foreign.htm#a2a http://www.islamicbulletin.org/services/new_muslims/carla_amharic.html http://www.islamicbulletin.org/purpose/amharic/flipping/index.html http://www.islamicbulletin.org/purpose/amharic/purpose.html